Nu har ombyggnaden börjat!

Nu har förvandlingen från kontor till lägenheter påbörjats! Glebe som är projektets totalentreprenör har inlett rivningsarbetet av innerväggar och av merparten av befintliga installationer. De tretton lägenheterna som ska inrymmas i den färdigställda byggnaden ska vara klara per den sista oktober.

Se vänstermenyn för tidigare artiklar i ämnet!

Se även www.pontuzlofgren.se


 

Svensknabben AB, Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, Telefon: 0480-210 77 E-post: ingemar.nilsson@svensknabben.se

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: A&O Media Design