Nya detaljplanen har trätt i kraft!

Nu har den nya detaljplanen för Svensknabben börjat gälla.

Den 2:a juni trädde en ny detaljplan i kraft gällande ”del av fastigheterna Svensknabben 1, Berga 10:5 m. fl.” sedan Mark- och Miljöverdomstolen beslutat att inte pröva Mark- och Miljödomstolens beslut att avslå ett överklagande av planen. Planen antogs den 17 juni förra året av Kalmar Kommunfullmäktige men överklagades sedan av en privatperson. 

Mark- och Miljööverdomstolens beslut ger oss nu möjlighet att förverkliga några av våra ambitioner.

  

Svensknabben AB, Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, Telefon: 0480-210 77 E-post: ingemar.nilsson@svensknabben.se

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: A&O Media Design