Avskilt, naturnära - ändå centralt!

Sedan den nya detaljplanen vann laga kraft i juni i år så har Svensknabben AB börjat projektera inför nya bostäder på Svensknabben. Det handlar om två separata projekt; en konvertering av en befintlig kontorsbyggnad samt uppförandet av tre stycken radhus. 

(B1) Kontorsbyggnaden är på 1250 kvm och beräknas kunna hysa tretton stycken lägenheter. Den är placerad i ett förnämligt läge, nästan längst ut på Svensknabben, med vacker utsikt över den gamla kulturmiljön, över vattnet och skogen.

(B2) Radhusen ska byggas ytterligare lite längre ut på udden. Även här handlar det alltså om ett mycket spännande bostadsläge. Husen ska uppföras i två och ett halvt plan och kommer att inpassas elegant i den befintliga naturmiljön. Trots att man bara befinner sig några minuter från centrum, så kommer man att bo med skog och vatten precis inpå knuten. Varje radhus beräknas att få en bostadsyta på 138 kvm (5 rum o kök).  

Klicka på bilderna nedan för större versioner!

Svensknabben AB, Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, Telefon: 0480-210 77 E-post: ingemar.nilsson@svensknabben.se

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: A&O Media Design