November 2015

Ombyggnation av “Skeppet” klar

Kontor har blivit bostäder

Nu är den f.d. kontorsbyggnaden förvandlad till bostadshus. Det s.k. "Skeppet" inrymmer numera 13 st lägenheter. Glebe påbörjade arbetet med ombyggnationen i mars och den 1 december äger bostadsrättshavarnas formella tillträde rum. "Skeppet vid Kalmarsund" är namnet på den nybildade brf:en. Det märks att efterfrågan på boenden på Svensknabben är stort. De tretton lägenheterna sålde slut på mycket kort tid.

Mars 2015

Svensknabben AB, Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, Telefon: 0480-210 77 E-post: ingemar.nilsson@svensknabben.se

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: A&O Media Design