“Stallet” blir bostäder

Det f.d. Jeansson-stallet på Svensknabben ska bli till bostadshus och inrymma fem stycken lägenheter. Fram till nyligen var byggnaden en kontorsfastighet i Svensknabben AB:s ägo. Men nu har fastigheten sålts till I Am Home AB som alltså vill ge den en ny användning. Ombyggnationen inleds under hösten och inflyttning beräknas ske under våren 2017. Lägenheterna kommer att ligga mellan 119 och 145 kvm i storlek. Tanken är att vissa detaljer i det gamla stallet ska bevaras för att effektfullt integreras i de splitter nya bostäderna. Vi tor att "Jeanssons stall" kommer att erbjuda ett fantastiskt boende.

Svensknabben AB, Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, Telefon: 0480-210 77 E-post: ingemar.nilsson@svensknabben.se

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: A&O Media Design