Jeanssons på Svensknabben

I slutet av 1800-talet började en naturromantisk fäbless att sprida sig i Sverige. I sann nationalromantisk anda ville man närma sig det ”ursprungliga” och ”oförvanskade”, vilket naturen ansågs representera. Särskilt inom borgerliga kretsar fick den nya kulturriktningen starkt fäste, så också inom Kalmarsocieteten. Kustområdet strax norr om staden – med sina tallklädda uddar – blev snart föremål för sommarbebyggelse. Kanske var Leonard Jeanssons förvärv av en fastighet på Svensknabben år 1889, ett utslag av denna friluftsvurm. På samma plats som dagens huvudbyggnad står lät den färgstarke grosshandlaren bygga en villa. Villan kom att kallas ”Solbacken”, ett namn som själva platsen (Svensknabbens höjdpunkt) tycks ha burit innan förvärvet, och som invånare i Skälby eller Berga bör ha skänkt höjden.

En av 1800- och 1900-talets mest berömda Kalmarsöner var John Jeansson (I mitten på bilden ovan).. År 1865 ärvde John faderns ångkvarnsanläggning som han under ett halvsekel utvecklade till en av Europas mest framgångsrika. På 1890-talet köpte John Jeansson ”Solbacken” av sin släkting Leonard Jeansson. Av bonden Lorentz Jonsson förvärvade John snart mer mark på Svensknabben. Den framgångsrike affärsmannen önskade sig säkert ett mer ståndmässigt sommarboende, varför den ursprungliga villan i början av 1900-talet ersattes av en större stenbyggnad. Även denna villa benämndes ”Solbacken”. 1915-16 genomgick den en omfattande om - och tillbyggnation, vars utformning Carl Bergsten svarade för. Bergsten - en av dåtidens främsta arkitekter - skulle även rita Liljevalchs konsthall och Göteborgs stadsteater .

Men även andra byggnader uppfördes naturligtvis, både rekreationsinrättningar för herrskapets förströelse liksom oumbärliga ekonomibyggnader. Kägelbana och badhus anlades i förstnämnda syfte, medan en stall- och garagelänga tillgodosåg de praktiska behoven. Den ursprungliga Villa Solbacken hade aldrig rivits utan flyttats för att tjänstgöra som trädgårdsmästarbostad. 1921 uppfördes ytterligare en herrskapsbyggnad. Det var John som lät bygga en ”Ryttmästarvilla” åt sin son (namnet svarade mot sonens grad i kavalleriet). Även denna gång fördes arkitektpennan av Bergsten.

På 50-talet sålde familjen Jeansson sitt ångkvarnsbolag. Några år senare avhände man sig även Svensknabben. Kalmar kommun köpte området för att behålla det i några årtionden. 1986 såldes huvudbyggnaden - Solbacken - till dataföretaget Capitex. I olika omgångar förvärvade sedan företaget huvudparten av områdets kulturmiljö, med tillhörande byggnader. Idag ägs byggnaderna av Svensknabben AB , ett före detta moderbolag till Capitex, och används i huvudsak för kontorsändamål.

Svensknabben AB, Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, Telefon: 070-3287411 E-post: niclas.nilsson@svensknabben.se

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: A&O Media Design