Uddens namn och Kalmarkriget

Våren 1611 invaderade Danskarna Sverige. Det strategiskt belägna Kalmar i rikets södra utkant angreps och intogs. Snart anlände svenska trupper norrifrån för att undsätta staden och det belägrade slottet - ett företag som emellertid misslyckades. Med hjälp av nyanlända förstärkningar kunde danskarna driva tillbaka den svenska undsättningsarmén. Längs Kalmars östra strandområde tvingades svenskarna retirera och överge de skansar man anlagt. En av dessa skansar var belägen på Jutnabben, alldeles söder om Svensknabben. När denna föll i danskarnas händer den 23 juli flydde delar av dess besättning till Svensknabben, där man tillfälligt lyckades hålla stånd. På den östligaste krigsskådeplatsen löpte alltså skiljelinjen mellan danska och svenska styrkor genom Skälbyviken, d.v.s. mellan danskarnas – ”juternas” – nabbe i söder och svenskarnas nabbe i norr, vilket skulle ha givit upphov till uddarnas namn. Dessa positioner varade i ett dygn, därefter beslöt den svenske kungen om ett allmänt återtåg. Armén rörde sig nu mot Ryssby, där försvarsmöjligheterna ansågs större. Först efter två år - vid freden i Knäred 1613 - återgick Kalmar i Svensk ägo.

Svensknabben AB, Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, Telefon: 070-3287411 E-post: niclas.nilsson@svensknabben.se

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: A&O Media Design