Svensknabben AB

Svensknabben AB i Kalmar ägnar sig åt förvaltning och utveckling av fastigheter. Vårt fastighetsinnehav återfinns i det gamla kulturområdet Svensknabben strax norr om Kalmars innerstad. Företaget äger idag enbart Villa Solbacken efter att ha avyttrat flera av områdets äldre byggnader - som tillsammans bildar det vackra kulturarv som Jeanssondynastin etablerade under 1900-talets första årtionden.

Svensknabben AB bildades 1986. Under flera år var företaget moderbolag till de i Kalmar välkända Capitex och Bovision. År 1997 övertog företaget Capitex:s fastighetsinnehav på Svensknabben. Så småningom avyttrades Bovision, samt det besläktade Objektvision. År 2010 såldes även Capitex.

Grönt, modernt och kulturbevarande

Svensknabben AB:s arbete präglas av en tydlig miljöhänsyn. Vi vill i högre grad förlita oss på ”grön” teknik och energi i vår förvaltning. För att successivt avveckla vårt oljeberoende vid uppvärmningen av byggnader har vi investerat i en sjövärmeanläggning. Genom att utnyttja Skälbyvikens fördelaktiga bottentemperatur vill vi bidra till en modernare och mer klimatneutral fastighetsförvaltning.

Vår kulturbevarande ambition är självklar. Att bevara det som inte kan återskapas, är en central målsättning i vårt arbete. Med tanke på den speciella byggnad vi förvaltar, vore något annat otänkbart. I den satsning på Svensknabben som vi har genomfört har denna ambition varit helt vägledande.

Svensknabben AB, Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, Telefon: 070-3287411 E-post: niclas.nilsson@svensknabben.se

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: A&O Media Design