Kulturmiljön idag

På Svensknabben AB:s uppdrag har Kalmar läns museum genomfört en kulturhistorisk utredning av platsen. Utredningen som ägde rum under våren 2010 utmynnade i rapporten Svensknabben - "...den skogsklädda udde utanför Kalmar där landtligt friska vindar susa..." (författare: Liselotte Jumme). Rapporten finns att köpa att köpa i museets butik på Skeppsbrogatan och i Villa Solbackens foajé.

Villa Solbacken

Solbackens spegelsal

"Stallet"

Ryttmästarvillan

Kägelbanan

Trädgårdsmästarbostaden

Allén väster om villa Solbacken.

Svensknabben AB, Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, Telefon: 070-3287411 E-post: niclas.nilsson@svensknabben.se

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: A&O Media Design