Ett arv att förvalta

Svensknabben är ett över hundra år gammalt kulturområde i Kalmar. På en udde i Kalmarsund, ca tre kilometer norr om centrum, återfinns denna vackra miljö från tidigt 1900-tal. Mycket av platsens ursprungliga tjuskraft återstår än idag, även om vissa saker naturligtvis har förändrats.

Nu är tiden mogen för en ny satsning. Vi vill lyfta fram Svensknabben i dess fulla glans. Vi vill åter göra Svensknabben till en plats för högtider och festligheter. Men även för rekreation och naturupplevelser. Vi hoppas alltså kunna tillvarata områdets samtliga resurser, inte minst dess historia. Kort sagt: platsen är en juvel som vi både vill förvalta och förädla. 

Svensknabben AB, Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, Telefon: 070-3287411 E-post: niclas.nilsson@svensknabben.se

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: A&O Media Design