Kulturmiljön

För hundra år sedan var Svensknabben hemvist åt en av Kalmars mest berömda familjer – familjen Jeansson. I slutet av 1800-talet lät den framgångsrike kvarnägaren John Jeansson etablera ett sommarboende på udden. Successivt växte en förstklassig kulturmiljö fram som än idag låter sig beskådas. Men även innan familjen tog udden i besittning spelade platsen en viss lokalhistorisk roll. Under Kalmarkriget i början av 1600-talet försökte svenska styrkor, inför anstormande danskar, hålla stånd på udden – en omständighet som sägs ha givit platsen dess namn.

Flygfoto från 1950-talet.

Svensknabben AB, Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, Telefon: 070-3287411 E-post: niclas.nilsson@svensknabben.se

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: A&O Media Design