Bygglov för radhus dröjer!

Vad gäller våra planer på radhus, så inväntar vi ett bygglovsbesked från kommunen. Vissa frågetecken angående radhusens utformning återstår att räta ut.

Svensknabben AB, Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, Telefon: 0480-210 77 E-post: ingemar.nilsson@svensknabben.se

Powered by Expression Engine, Produktion & Design: A&O Media Design